Aktivní dovolená na Šumavě

Jarní, letní i podzimní dovolená nabízí: 
chaloupka.unas.cz
Hvězdicové výlety

HVĚZDICOVÉ   JEDNODENNÍ VÝLETY
z Dlouhé Vsi

****************************************
_____1.DEN_____
Sedlo - buď 7 km od Sušice,kolem muzea přes most, ulicí Dlouhoveská , Nuželická ,
Na Kateřince vzhůru na úbočí Žižkova vrchu, nebo lesem z Divišova divišovský rybník okolo Milčic k Sedlu...., pravěké hradiště vybudované Kelty na ochranu rýžovišť zlata o rozměrech 400/ 130m, dvě části- akropole a předhradí, mohutné valy z kamenů napojené na četná skaliska, krásný výhled na Šumavu, neobvyklý výhled na Kašperk
Hrad Kašperk - 5 km od Sedla, 3 km od K. Hor- nejvýše položený královský hrad(886m), dominanta , výlet pěšky, nejpůsobivější pohled na Kašperk je z Pustého hrádku- zbytek bývalého předsunutého opevnění(350m od hradu), Naučná stezka Cestou zlatokopů- prochází údolím Zlatého potoka, řada štol a šachet, kde se ve středověku dolovalo zlato
Hrad Kašperk -tel.:376 582 324
Kašperské Hory radnice v Kašperských Horách - na náměstí kostel sv. Markéty, Muzeum a Galerie Šumavy s expozicemi šumavského sklářství, hornictví lidového umění atd.,Muzeum motocyklů , hřbitovní kostel  sv. Mikuláše, novorománský poutní kostel Panny Marie Sněžné
Muzeum Kašp . Hory-tel.:376 582 226 zpět přes Tuškov a Bohdašice
_____2.DEN_____
Hartmanice 8   km Hartmanice od chaloupky, staré hornické městečko s krásným výhledem na hrad Kašperk a pošumaví, pozdně gotický kostel sv. Kateřiny,
Dobrá Voda - z Hartmanic do kopce 2 km , Muzeum Dr. Šimona Adlera-v rodném domě historika, rabína Š. Adlera, přibližuje kulturu a náboženství židovské menšiny, která žila v pohraničí, seznamuje s osudy obětí holocaustu, jednolodní poutní kostel sv. Vintíře - unikátní skleněný oltář- oltářní retabulum pojednáno jako třídílný reliéf o rozměrech 4,5*3,2m, zhotoveno ve formě skleněné tavené plastiky z kompoziční skloviny, nad osadou Kochánov u samoty Sova se nacházejí umrlčí prkna z roku 1936. V osadě Žežulka se dochoval výjimečný objekt lidové architektury- mlýn. Hora Březník s Vintířovou skálou, na místě poustevny mnicha Vintíře stojí kaplička.
_____3.DEN_____
Železná Ruda -28   km od Dlouhé Vsi, proslavená sklářstvím dominantou je barokní kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy s cibulovou bání a kaple sv. Barbory, Muzeum Šumavy- expozice sklářství, historického a lidového nábytku, nad městem křížová cesta se závěrečnou kaplí sv. Anny pod Belvederem, u kapličky sv. Anny najdeme umrlčí prkna, Černé a Čertovo jezero, lanovkou na Pancíř
Možnosti výletů : Špičácké sedlo- Černé jezero-4km, Špičácké sedlo- Čertovo jezero-2,5km, Černé- Čertovo jezero- 4,5 km , Železná Ruda- Hofmanky (5km)- Pancíř(rozhledna)-6,5km,  delší výlet: ze Špičáckého sedla k Černému jezeru - největší, nejhlubší, nejníže položené šumavské jezero přes Rozvodnou( prochází zde hlavní evropské rozvodí Labe- Dunaj), možné vystoupat na vrchol hory Špičák, dojdeme k Čertovu jezeru( druhé největší šumavské jezeru), procházíme rozlehlými lesy- součástí přírodní památky Královský hvozd, dostaneme se do Železné Rudy. Délka trasy Špičák- Železná Ruda- 11,5 km .
_____4.DEN_____
Rabí - Rabí 14 km od Dl. Vsi-Hrad Rabí- nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách, právě zde přišel Jan Žižka o své druhé oko, hradní interiéry: konírna, sklepení, hradní nádvoří, vyhlídková terasa, 26 m vysoká vyhlídková věž, v hradním sále je expozice středověkých kachlů a kamen, konají se zde různá vystoupení a koncerty
Hrad Rabí- tel.:376 596 235
Horažďovice - 8 km od Rabí, dějiny spojeny s dějinami staroslavné Práchně, město proslaveno chovem perlorodek. Kulturní památky: zbytky opevnění města, Červená věž s brankou, děkanský kostel sv. Petra a Pavla na náměstí, klášterní kostel P. Marie, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, morový sloup se sochou P. Marie, Josefský sloup. K náměstí přiléhá barokní zámek, kde je umístěno muzeum a galerie. Při nepřízni počasí možno využít krytý plavecký bazén.
Muzeum Horažďovice- tel.:376 512 271
Prácheň - 1,5 km od Horažďovic, hradiště Prácheň bývalo politickou správou celého Prácheňského kraje, později postaven gotický hrad, v předhradí stojí kostel sv. Klimenta
Chanovice - expozice přenesených staveb lidové architektury, pro skupiny možnost objednávky prohlídky s průvodcem- tel.:376 316 011, 603 267 600
*Spojení autobusem nebo vlakem, z Horaždovic do Chanovic spojení autobusové

_____5.DEN_____
Klatovy - 35 km od chaloupky, Památky: Radnice a Černá věž, z doby renensanční , dominanta, vysoká 81m, z ochozu krásný výhled na město a okolí, Jezuitský kostel neposkvrněného početí Panny Marie- interiéry bohatě zdobeny freskami, Katakomby- v podzemní části jezuitského kostela pohřbeni především členové jezuitského řádu, přístupné veřejnosti, Barokní lékárna U Bílého jednorožce, Galerie U Bílého jednorožce- výstavy moderního umění, Arciděkanský kostel a Bílá věž- po rekonstrukci, v blízkosti odpočinková zóna, městské opevnění- zbytky hradeb, Okresní muzeum-tel.:376 313 109, expozice historie Klatovska, české sklo, lidové hračky
Výlety:
  Klenová - 9 km od KT, zámek a galerie,sadově upravené předhradí, zřícenina hradního paláce,bašty, hlásná věž s hlado mornou,

  Švihov - 9 km od KT,vodní hrad, kaple s freskou sv. Jiří a sbírkou gotických plastik, taneční sál s renesančním kazetovým stropem, hradní zbrojnice, tel.:376 693 378
  Chudenice - 12km od KT, gotický kostel sv. Jana Křtitele, empírový zámek Lázeň, naučná stezka z Chudenic do Americké zahrady ( velká sbírka cizokrajných stromů a keřů),
1 km od Chudenic- Bolfánek - vrch sv. Volfgang s rozhlednou
_____6.DEN_____
Annín - 7km od chaloupky, městečko s dlouholetou tradicí sklářské výroby, sejpy připomínají rýžování zlata, Sklárna Annín -tel.:376 593 381, zal . koncem 18.st., vyráběla křišťálové sklo, jako první v Rakousku-Uhersku uvedla na trh růžové sklo podle italského vzoru( užitím zlata). Dnes zde firma Rückl Crystal vyrábí světoznámý broušený olovnatý křišťál, doporučujeme prohlídku sklárny, prodejna skla umožňuje nákup, Kostel sv. Mořice na vrchu Mouřenec - před sklárnou odbočit do kopce a jít po červené, gotická jednolodní stavba s dvoupatrovou věží a apsidou, vzácné nástěnné malby, barokní kostnice, krásný výhled na Kašperk , Divišov - vyjížďky na koních, 604 504 353
*autobusové spojení, terén vhodný pro kolo, koupání v řece

_____7.DEN_____
Čeňkova Pila - 14 km od chaloupky, Čenkova Pila v místě soutokem Vydry a Křemelné vzniká Otava, východisko Naučné stezky se zákazem pro   cyklisty -   Povydří -Čeňkova Pila- Antýgl 6,5 km , Antýgl - bývalý královácký dvorec, procházíme "kaňonem Vydry", vidíme "obří hrnce", cestou uvidíme Turnerovu chatu či Buchingrův dvůr( bývalá drobná sklárna). z důvodu nesplavnosti úseku Vydry vybudován Vchynicko - tetovský plavební kanál vedoucí do Křemelné, jde o technickou památku, přivaděč vody pro hydroelektrárnu na Čeňkově Pile,Čeňkova Pila- trojice mohutných smrků připomíná návštěvu Bedřicha Smetany, Vodní elektrárna Čeňkova Pila- národní technická památka,
Vodní elektrárna Vydra- funkční technická památka, stálá expozice Západočeské energetiky-tel.:376 599 237, historie hydroenergetiky na Šumavě včetně 30min. filmu, prosklený průhled přímo do strojovny, model elektrárny Vydra, elektrárny na Černém jezeře,
Vchynicko - tetovského plavebního kanálu, vstup zdarma, West ranč- rekreační jízdy na koni pro začátečníky i pokročilé
*autobusové spojení

_____8.DEN_____
Velhartice - 16 km chaloupky,středověký gotický hrad, dominanty tvoří zříceniny paláce Rajského domu s protější věží Putnou, obě části jsou propojeny kamenným mostem se čtyřmi lomenými oblouky. Nabídka pro návštěvníky: Hrad - prohlídka s tématickou expozicí o životě v 15. stol., Zámek- prohlídka s tématickoo expozicí o zálibách šlechtické rodiny v 16. a 17. století, letos nově otevřený rytířský sál - od 25.5. 2002, Audiovizuální pořad-
o historii a obnově hradu, který je svým provedením ojedinělým objektem v oblasti historických památek
Hrad Velhartice- tel.:376 583 315
Informační středisko Sdružení Střední Pošumaví, OÚ Velhartice, tel.:376 583 369,
e-mail: is @ velhartice . jz .cz
*Spojení možné autobusem, ideální je pro kolo,pěšky do Hor Matky Boží a zpět
Hory Matky Boží - 4 km od Velhartic,pošumavské městečko proslavené v minulosti těžbou stříbra, o předešlé hornické slávě svědčí zbytky třiceti důlních šachet v okolí, které sleduje  naučná stezka, stálá výstava, umístěná v bývalé škole, ilustruje nelehký život zdejších obyvatel
Místní  muzeum v Horách Matky Boží- tel.:376 594 431, e-mail: is @ velhartice . jz .cz

_____9.DEN_____
Prášily - 18 km od Dl. Vsi, v minulém století osadou sklářů, později dřevařů , za totality součástí vojenského újezdu Dobrá Voda- výlet pěšmo k Prášilskému jezeru- 4 km od Prášil, po červené, ledovcového původu, součástí přírodní rezervace, na břehu je malý památník a odtud na Poledník( z Prášil 6 km , přes Prášilské jezero 8 km )- bývalá odposlouchávací věž, přestavěna na vyhlídkovou, vysokou 37 m , překrásný výhled,  jezero Laka - 8,5 km od Prášil,přes Gsenget ( hraniční přechod do Bavorska) , nejmenší šumavské jezero, nejkrásnější jezero s uměle zvýšenou hrází a plovoucími ostrůvky

_____10. DEN_____
Sušice - 
4 km od chalupy stezkou pro  pěší nebo cyklisty. Sušice je královským městem založeným v  r. 1273 Přemyslem Otakarem II. V památkově chráněném historickém centru naleznete  několik renezančních domů. V jednom z nich  tzv. Voprchovském čp. 40 se nachází Muzeum Šumavy s expozicí sirkařství a mechanickým betlémem. V Sušici  by neměla uniknout vaši pozornosti budova radnice, hotelu Fialka, kašna a poblíž ležící kámen neštěstí, kaple Anděla Strážce, 3 kostely vč. kapucínského kláštera, socha T.G. Masaryka, která  i v době totalitní stála v parku před školou. Zbytek městských hradeb na nábřeží a v ulici Příkopy, starý židovský hřbitov a další památky. V neposlední řadě je Sušice i nákupním centrem. Pro sportovně založené nabízí aktivity krytý bazén, koupaliště či zimní stadion.
Dětská hřiště se zalíbí vašim dětem. 


Tip Krutišových

Neseďte doma za pecí. Vzhůru za poznáním.